Zaświadczenie o samodzielności lokali w świetle nowelizacji ustawy o własności lokali z 5.7.2018 r.

A A A