Zasada solidarnej odpowiedzialności współwłaścicieli i współposiadaczy z tytułu podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego i leśnego

A A A
alt text
alt text
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 10/2018
Liczba tekstów: 2901