Użytkowanie wieczyste gruntu w razie wyodrębnienia nowego lokalu we wspólnocie mieszkaniowej – na przykładzie orzeczenia SN

A A A
alt text
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 11/2018
Liczba tekstów: 2911