Użytkowanie wieczyste gruntu w razie wyodrębnienia nowego lokalu we wspólnocie mieszkaniowej – na przykładzie orzeczenia SN

A A A