Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności od 1.1.2019 r.

A A A