Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności po 1.1.2019 – nowelizacja ustawy

A A A