Postępowanie w sprawie przyjęcia materiałów do powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, cz. X – zakończenie sprawy przyjęcia materiałów

A A A