Postępowanie w sprawie przyjęcia materiałów do powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, cz. IV – wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego

A A A