Postępowanie w sprawie przyjęcia materiałów do powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, cz. IV – wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego

A A A
alt text
alt text
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 10/2018
Liczba tekstów: 2901