Nieruchomość jako przedmiot dostawy w podatku VAT, cz. I

A A A