Możliwości i zastosowania nowoczesnej wyceny nieruchomości na przykładzie systemu ekspertowego dla m.st. Warszawy

A A A
alt text
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 8/2017
Liczba tekstów: 2748