Możliwość stosowania instytucji wstrzymania robót budowlanych

A A A