Kiedy przebudowa linii elektroenergetycznych nie jest przebudową, lecz budową nowego obiektu w rozumieniu PrBudU

A A A
alt text
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 4/2018
Liczba tekstów: 2832