Czy ustalenie określonej liczby miejsc parkingowych dla inwestycji budowlanej powinno być dokonane w decyzji o warunkach zabudowy?

A A A