Co powinien zawierać raport z obmiarów powierzchni?

A A A