Co powinien zawierać raport z obmiarów powierzchni?

A A A
alt text
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 11/2018
Liczba tekstów: 2911