Bonifikata od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w odniesieniu do nieruchomości m.st. Warszawy

A A A
alt text
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 11/2018
Liczba tekstów: 2911