aki plan, taka wartość – trudny związek prawa miejscowego z wartością nieruchomości, cz. II – ujęcie prawne

A A A
alt text
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 11/2017
Liczba tekstów: 2779