Nieruchomości / Aktualności / Prawo

Czy prace rozbiórkowe to roboty budowlane?

Wyrokiem Sądu Najwyższego zakończył się spór dotyczący rozliczeń należnych podwykonawcom za wykonane roboty budowlane przy jednoczesnej niewypłacalności głównego inwestora.

„Bezpłatnie” a „nieodpłatnie”

Jedna ze śląskich gmin podejmując uchwałę dotyczącą nabycia nieruchomości, zwróciła na siebie uwagę wojewody. Wątpliwości organu nadzorującego wzbudziło słownictwo użyte przez gminnych urzędników w...

Uprawnienia do eksmisji z lokalu komunalnego

Sądowym rozstrzygnięciem zakończył się spór o eksmisję pomiędzy gminą a lokatorem, który nie płacił czynszu przez co wypowiedziano mu umowę najmu mieszkania komunalnego. 

Zezwolenie na wycinkę na terenie zabytku

W drugiej połowie stycznia zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące usuwania drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków.

Sąsiedzkie spory o hałas

Sądowym rozstrzygnięciem musiał zakończyć się spór pomiędzy mieszkańcami jednego z bloków na Pomorzu. Kością niezgody była gra na pianinie chłopca, który jako uczeń szkoły muzycznej musiał ćwiczyć...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 2/2018
Liczba tekstów: 2812