Zagadnienia związane z obliczaniem i uiszczaniem opłat za korzystanie z wód oraz ustanawianiem i funkcjonowaniem stref ochronnych ujęć wody i obszarów ochronnych zbiorników wodnych wciąż budzą niepewność wśród korzystających z wód. 
Poznaj praktyczne aspekty sprzedaży i opodatkowania nieruchomości. Szkolenie dla inwestorów i osób obsługujących transakcje sprzedaży nieruchomości. Zadbaj o poprawność i opłacalność transakcji swojej lub klienta!
Tematyka służebności przesyłu wciąż jest przedmiotem wielu sporów sądowych. Wyroki nie są spójne i rodzą wiele wątpliwości. Rozwiejemy je dla Ciebie. Omówimy aktualne przepisy i najnowsze orzecznictwo na praktycznym szkoleniu!
Nieruchomości | 9/2018
Kolejnym etapem postępowania w sprawie przyjęcia materiałów do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK) są działania podejmowane w ramach swoistej instytucji prawnej, którą można określić mianem – „weryfikacja materiałów z zakończonych prac geodezyjnych”. Weryfikowane materiały to...
Nieruchomości | 9/2018
Podatek od spadków i darowizn jest podatkiem o charakterze majątkowym, w którym opodatkowaniu podlega przyrost masy majątkowej1. Związany jest z obrotem majątkowym i z ekonomicznego punktu widzenia możliwe jest zakwalifikowanie go do kategorii podatków majątkowych. Jego istota ekonomiczna sprowadza...
Nieruchomości | 9/2018
Kolejnym etapem postępowania w sprawie przyjęcia materiałów do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK) są działania podejmowane w ramach swoistej instytucji prawnej, którą można określić mianem – „weryfikacja materiałów z zakończonych prac geodezyjnych”. Weryfikowane materiały to...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 9/2018
Liczba tekstów: 2888