Nieruchomości | 11/2014
Pomimo braku ustawowego obowiązku uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, widocznie zaznacza się tendencja intensyfikacji działań gmin nad pracami zmierzającymi do uchwalenia tych niezwykle istotnych z punktu widzenia rozwoju gmin aktów prawa miejscowego. Proces ten możemy...
Nieruchomości | 11/2014
Celem niniejszego artykułu jest wskazanie, w jaki sposób podatnicy powinni kształtować swoje stosunki cywilnoprawne, których przedmiotem jest sprzedaż nieruchomości, aby zredukować wysokości potencjalnych zobowiązań podatkowych z tego tytułu. Autor dokonuje analizy przepisów ustawy o podatku...
Nieruchomości | 11/2014
Niniejsza publikacja prezentuje niektóre wymagania prawne dotyczące pomieszczeń i urządzeń przeznaczonych pod planowaną działalność leczniczą oraz uprawnienia organów inspekcji sanitarnej w zakresie oceny spełniania tych wymagań. Publikacja przeznaczona jest m.in. dla przedsiębiorców planujących...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 11/2014
Liczba tekstów: 3754
Kalendarz wydarzeń