Nieruchomości | 7/2016
W pierwszej części niniejszego cyklu poświęconego kondycji sektora lokali komunalnych omówiona została problematyka tzw. luki remontowej, czyli niewystarczających nakładów ponoszonych na utrzymanie budynków, co powoduje ich stopniową degradację. W kolejnym artykule poruszone zostaną zagadnienia...
Nieruchomości | 7/2016
Wspólnota mieszkaniowa posiadająca strych, stanowiący część wspólną nieruchomości, może wybrać różne warianty zbycia tej przestrzeni wspólnej. Najszybszym i najprostszym wariantem jest uzyskanie dla powierzchni strychu w stanie niezmienionym zaświadczenia o samodzielności lokalu niemieszkalnego, a...
Nieruchomości | 7/2016
W niniejszym numerze „Nieruchomości C.H. Beck” przybliżone zostanie stanowisko Sądu Najwyższego, zajęte w wyroku z 5.2.2016 r. (IV CSK 445/15), stanowiące potwierdzenie wykładni tegoż Sądu odnośnie przesłanek i określenia granic dopuszczalności zbywania przez towarzystwa budownictwa społecznego...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 7/2016
Liczba tekstów: 2611