Szkolenie jest skierowane przede wszystkim do pracowników urzędów gmin, deweloperów, radców prawnych i adwokatów, a także zarządców nieruchomości.
Nieruchomości | 11/2015
Zarządzanie projektami jest dziedziną rzadko kojarzoną z obsługą budynków. Nie oznacza to jednak, że narzędzia wykorzystywane powszechnie w metodykach zarządzania projektami nie znajdują zastosowania w branży nieruchomości. ...
Nieruchomości | 11/2015
Ustawodawca systematycznie ogranicza podatnikom możliwość efektywnego planowania podatkowego, wprowadzając w tym zakresie kolejne ograniczenia. Autor prezentuje najważniejsze zmiany wprowadzone w podatku dochodowym od osób prawnych oraz podatku od nieruchomości. W chwili obecnej trudno wskazać...
Nieruchomości | 11/2015
Ustanowienie służebności przesyłu na gruntach leśnych rodzi wiele problemów zarówno natury teoretycznej, jak i praktycznej. Wiąże się to ze specyficzną regulacją ustawy z 28.9.1991 r. o lasach (Dz.U. Nr 101, poz. 444 ze zm.; dalej LasyU), zawartą w art. 39a. Niniejszy artykuł ma na celu omówienie...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 11/2015
Liczba tekstów: 2516
Kalendarz wydarzeń