Czy wiesz, że w latach 2015-2016 Prawo budowlane zmieniło się aż 10 razy?! Co więcej – w życie weszły zmiany w zakresie planowania przestrzennego, istotnie ograniczające dopuszczalność zabudowy w wielu obszarach. Wszystkie nowe regulacje omówimy dla Ciebie na jednym szkoleniu. 
Nieruchomości | 10/2016
Przepis art. 18 ustawy z 11.3.1993 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 1619 ze zm.; dalej VATU) przewiduje, że organy egzekucyjne określone w ustawie z 17.6.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w...
Nieruchomości | 10/2016
Zagadnienia związane z zasadami pomiaru powierzchni nieruchomości w części obejmującej składniki budowlane od długiego czasu stanowią przedmiot dyskusji środowiskowych. O ile problematyka pomiaru powierzchni budynków nie została jak dotąd jednoznacznie uregulowana, o tyle zasady pomiaru powierzchni...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 10/2016
Liczba tekstów: 2645