Nieruchomości | 12/2014
Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego w lutym 2014 r. skierowała pisemne zapytanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Przedmiotowe zapytanie dotyczyło problemu obowiązywania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych (ZamPublPr) w sprawach związanych z pozyskiwaniem rzeczoznawców...
Nieruchomości | 12/2014
Często problematyczne jest określenie charakteru działalności prowadzonej przez podatników. Rzutuje ono nie tylko na sposób opodatkowania podatkiem od nieruchomości, ale także na ewentualne zwolnienie z tego podatku. Sporna kwestia powstała w sprawie dotyczącej podatnika prowadzącego działalność...
Nieruchomości | 12/2014
Z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego występuje zdecydowanie mniej problemów niż z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy. Ta forma decyzji lokalizacyjnej ma dodatkowo określone szczegółowe warunki, które zawsze muszą zaistnieć i które muszą zostać zweryfikowane przez...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 12/2014
Liczba tekstów: 3777
Kalendarz wydarzeń