Szkolenie skierowane jest głównie do wynajmujących i zarządców budynków wielolokalowych, którzy w swojej pracy zajmują się zawieraniem, wykonywaniem i rozwiązywaniem umów najmu.
Nieruchomości | 7/2015
Renta dożywotnia i odwrócony kredyt hipoteczny to rozwiązania z pogranicza finansów i, w pewnym sensie, polityki socjalnej. Sektor finansowy uzyskuje dzięki nim dodatkowe możliwości rozwijania akcji kredytowej. Osoby starsze mogą natomiast podreperować swoje budżety domowe, uzyskując dostęp do...
Nieruchomości | 7/2015
Zamknięte zbiorniki na płynne odchody zwierzęce i zbiorniki biogazu rolniczego są obiektami budowlanymi (budowlami) i po spełnieniu określonych prawem wymogów podlegają podatkowi od nieruchomości.
Nieruchomości | 7/2015
Właściciele nieruchomości oraz podmioty, w których władaniu lub gospodarowaniu znajdują się nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, a także osoby lub podmioty, które władają gruntami (dla których ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 7/2015
Liczba tekstów: 2471
Kalendarz wydarzeń