Szkolenie skierowane jest głównie do wynajmujących i zarządców budynków wielolokalowych, którzy w swojej pracy zajmują się zawieraniem, wykonywaniem i rozwiązywaniem umów najmu.
Nieruchomości | 8/2015
W orzecznictwie sądów administracyjnych utrwaliły się dwa rozbieżne poglądy na temat sposobu określania wartości nieruchomości na potrzeby ustalania opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości. Pierwszy pogląd wyrażony został m.in. w wyroku l OSK 2342/12: „[...] przepis art. 98a ust. 1 nie...
Nieruchomości | 8/2015
Sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat liczonych od końca roku, w którym ją nabyto, podlega podatkowi dochodowemu od osób fizycznych. W przypadku nieruchomości warszawskich objętych tzw. dekretem warszawskim ustalenie 5-letniego terminu czasami może nastręczać trudności, ponieważ dopuszcza się...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 8/2015
Liczba tekstów: 2483
Kalendarz wydarzeń