Nieruchomości | 4/2014
Nasza Ziemia ukształtowana jako ognista kula ok. 4 mld lat temu jest stosunkowo młodą planetą. Życie na niej uwarunkowane silną energią Słońca, docierającą w ok. 8 minut z odległości ok. 150 mln km (1 sekunda świetlna to ok. 300 tys. km) dało początek pierwotnej ludzkiej egzystencji ok. 2 mln lat...
Nieruchomości | 4/2014
Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie wybranych aspektów podatkowych inwestycji na polskim rynku nieruchomości. W artykule podano analizie fazę finansowania inwestycji, bieżącej działalności operacyjnej oraz wyjścia z inwestycji. Dla każdego z poszczególnych etapów przedstawiono optymalne...
Nieruchomości | 4/2014
Organ rozgraniczający zobowiązany jest do zweryfikowania poprawności, rzetelności i legalności wszystkich czynności wykonanych przez geodetę, przez pryzmat obowiązującego w tym zakresie prawa materialnego i prawa procesowego. Ocenie organu podlega więc zachowanie przez geodetę wszystkich wymogów...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 4/2014
Liczba tekstów: 3586
Kalendarz wydarzeń