Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy zakresu skutków podatkowych inwestowania w nieruchomości oraz wskazanie najbardziej optymalnych dróg postępowania w tym zakresie. Podczas seminarium przedstawione zostaną m.in. obszary zagrożeń oraz ryzyk podatkowych towarzyszących inwestowaniu w nieruchomości...
Nieruchomości | 12/2014
Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego w lutym 2014 r. skierowała pisemne zapytanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Przedmiotowe zapytanie dotyczyło problemu obowiązywania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych (ZamPublPr) w sprawach związanych z pozyskiwaniem rzeczoznawców...
Nieruchomości | 4/2016
Wskazaną w tytule opracowania problematyką wynikającą ze stosowania przepisów art. 36 i 37 ustawy z 23.3.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.; dalej PlanZagospPrzestrzU), powinny mieć na względzie w szczególności gminy przystępujące do...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 4/2016
Liczba tekstów: 2576