Cel szkolenia to określenie kluczowych problemów prawnych związanych ze służebnościami przesyłu oraz ograniczaniem własności nieruchomości w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami, a także przybliżenie najważniejszych tez orzeczniczych i tez doktryny związanych z niniejszym zagadnieniem....
Nieruchomości | 6/2015
Gwałtowny rozwój technologii internetowych trwający od początku XXI wieku zmienił oblicze reklamy, w tym także sposobów promowania nieruchomości. Wbrew początkowym obawom pośredników Internet nie tylko nie wyeliminował ich z rynku, lecz stał się także jednym z podstawowych narzędzi pracy. ...
Nieruchomości | 6/2015
Przedmiotem rozważań niniejszej publikacji jest kwestia, czy przy umowie o dożywocie przychodem jest wartość nieruchomości. Przepisy bowiem nie określają wprost zasad ustalenia wartości wynikającej z umowy o dożywocie. Wskazują jedynie regułę określania wartości przychodu (art. 19 ust. 1 i 3 ustawy...
Nieruchomości | 6/2015
W ostatnim czasie wiele słyszy się o zawirowaniach związanych z kursem franka szwajcarskiego. Znaczna liczba publicystów podaje, iż ze względu na niestabilność tej waluty może pojawić się ryzyko, iż kredytodawcy mogą zacząć żądać od kredytobiorców dodatkowych zabezpieczeń w postaci np. weksla in...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 6/2015
Liczba tekstów: 2462
Kalendarz wydarzeń