W 2015 r. ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym zmieniła się aż 6 razy i już dwukrotnie w 2016 roku. Dodatkowo w życie weszły inne skomplikowane akty prawne z dziedziny gospodarki przestrzenią, w tym ustawa krajobrazowa i ustawa o rewitalizacji. Wszystkie nowe przepisy omówimy dla Ciebie na jednym...
Nieruchomości | 5/2016
Kupno mieszkania na wynajem urasta do miana hitu kilkunastu ostatnich miesięcy. Przy podejmowaniu tego typu decyzji warto jednak pamiętać, że to inwestycja długoterminowa, a w tym czasie ocena jej atrakcyjności względem alternatywnych form lokowania pieniędzy może ulegać dużym zmianom.
Nieruchomości | 5/2016
Część podmiotów z branży deweloperskiej nadal decyduje się na prowadzenie działalności w formie „tradycyjnej” spółki kapitałowej. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy jedynym udziałowcem i członkiem zarządu jest ta sama osoba fizyczna (faktyczny właściciel spółki). Działanie w formie...
Nieruchomości | 5/2016
Przepisy ustawy 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1222 ze zm.; dalej SpółdzMieszkU) dają możliwość właścicielowi lokalu, niebędącemu jednocześnie członkiem spółdzielni, zaskarżenia uchwały podjętej przez jej walne zgromadzenie w takim zakresie, w jakim...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 5/2016
Liczba tekstów: 2588