Nieruchomości | 11/2017
W bieżącym numerze „Nieruchomości C.H. Beck” przyjrzymy się instytucji absolutorium za wykonywane czynności zarządu nieruchomością wspólną, udzielanego zarządowi wspólnoty mieszkaniowej lub zarządcy, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia...
Nieruchomości | 11/2017
W bieżącym numerze „Nieruchomości C.H. Beck” przyjrzymy się instytucji absolutorium za wykonywane czynności zarządu nieruchomością wspólną, udzielanego zarządowi wspólnoty mieszkaniowej lub zarządcy, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 11/2017
Liczba tekstów: 2779