Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najczęstszymi ryzykami pojawiającymi się przy zakupie nieruchomości i sposobami zabezpieczenia się przed nimi, a także zapoznanie uczestników z modelowym schematem transakcji, pozwalającym zidentyfikować możliwe zagrożenia i zminimalizować ryzyko przy...
Nieruchomości | 6/2018
Postępowanie w sprawie przyjęcia materiałów do zasobu to wykonywany przez podmioty postępowania (starostę i wykonawcę prac geodezyjnych) zespół czynności, w którym możemy wyodrębnić kilka etapów. Pierwszy, inicjujący całą procedurę etap to „rozpoczęcie postępowania w sprawie” (nazywany tak w celu...
Nieruchomości | 6/2018
Jak opodatkować obiekt budowlany, który pomimo posiadania wszelkich cech budynku pełni funkcje budowli? W wyroku SK 48/15 z 13.12.2017 r. Trybunał Konstytucyjny stanął po stronie podatników, oceniając za niezgodne z Konstytucją stanowisko, iż obiekt budowlany spełniający definicję budynku może być...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 6/2018
Liczba tekstów: 2854