Nieruchomości | 6/2016
Europejskie Stowarzyszenie Zawodów Nieruchomościowych (CEPI-CEI) powstałe w marcu 2015 r. z połączenia dwóch organizacji CEPI i CEI za jeden z głównych swoich celów uważa wspieranie specjalistów nieruchomościowych w wypełnianiu ich obowiązków.
Nieruchomości | 6/2016
Zwolnienie zawarte w art. 7 ust. 2 pkt 4 ustawa z 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 849, dalej: PLokU) nie różnicuje zwolnienia przedmiotów opodatkowania podatkiem od nieruchomości w zależności od tego, czy jest nim grunt, budynek lub budowla, lecz...
Nieruchomości | 6/2016
1. Postanowienie o wstrzymaniu robót budowlanych regulowane art. 50 Prawa budowlanego ma charakter postanowienia zabezpieczającego wydawanego w interesie publicznym. 2. Ustalenie zaistnienia przesłanki do wydania postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych wymaga w szczególności odniesienia się...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 6/2016
Liczba tekstów: 2601