Nieruchomości | 10/2014
Aktualnie obowiązująca Polska Klasyfikacja Działalności (PKD 2007) została wprowadzona rozporządzeniem ­Rady Ministrów z 24.12.2007 r. (Dz.U. Nr 251, poz. 1885). Z załącznika do tego rozporządzenia wynika, że w PKD 2007 wprowadzono zmiany, które wynikają z klasyfikacji ONZ, tj. ISIC Rev.4 oraz...
Nieruchomości | 10/2014
Jeżeli nierezydent prowadzi w Polsce działalność gospodarczą, wykorzystując w tym celu nieruchomości (głównie poprzez wynajem i dzierżawę, ale także działalność handlową), wówczas jest opodatkowany w Polsce według polskich przepisów podatkowych.
Nieruchomości | 10/2014
Pod pojęciem transakcji typu pre-let rozumiemy umowy zawierane pomiędzy deweloperem a przyszłym najemcą czy też pomiędzy właścicielem budynku a tymże najemcą w bardzo wczesnej fazie inwestycji, ale w odniesieniu do budynków, które już mają przynajmniej określoną powierzchnię. Cecha ta odróżnia...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 10/2014
Liczba tekstów: 3732
Kalendarz wydarzeń