Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najczęstszymi ryzykami pojawiającymi się przy zakupie nieruchomości i sposobami zabezpieczenia się przed nimi, a także zapoznanie uczestników z modelowym schematem transakcji, pozwalającym zidentyfikować możliwe zagrożenia i zminimalizować ryzyko przy...
Nieruchomości | 4/2018
W postępowaniu w sprawie przyjęcia materiałów do zasobu stosunek administracyjnoprawny łączy dwa podmioty: wykonawcę prac geodezyjnych i starostę. Wykonawca jest adresatem obowiązków i uprawnień określonych w ustawie z 17.5.1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r....
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 4/2018
Liczba tekstów: 2832