Tematyka służebności przesyłu wciąż jest przedmiotem wielu sporów sądowych. Wyroki nie są spójne i rodzą wiele wątpliwości. Rozwiejemy je dla Ciebie. Omówimy aktualne przepisy i najnowsze orzecznictwo na praktycznym szkoleniu!
Nieruchomości | 3/2017
W niniejszym artykule przedstawiamy ekonomiczno-prawną analizę wpływu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na zmianę wartości nieruchomości oraz próbę „odkodowania” prawnych uwarunkowań odszkodowania i opłaty planistycznej. Będzie to konfrontacja litery prawa z faktyczną odpowiedzią...
Nieruchomości | 3/2017
Bezpośrednią przyczyną napisania artykułu były czynności sprawdzające przeprowadzane u podatnika, w wyniku których zakwestionowano tę część wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe, które zostały sfinansowane z zadatku. Głównym zarzutem ze strony organu było przekonanie, że pojęcie...
Nieruchomości | 3/2017
W uchwale z dnia 5.10.2016 r. Sąd Najwyższy (III CZP 58/16) wyjaśnił istotną z punktu widzenia zarówno praktyki funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych, jak i ochrony interesów ich byłych członków, wątpliwość prawną odnośnie ustalenia właściwych przepisów prawa, w oparciu o które następować...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 3/2017
Liczba tekstów: 2694