Nieruchomości | 8/2017
Większość powstającej powierzchni biurowej w Polsce kontraktowana jest przez sektor nowoczesnych usług dla biznesu, w którym w ciągu roku zatrudnienie wzrosło o 15% – wynika z raportu firmy Walter Herz. W Polsce popyt na powierzchnię biurową znacznie przewyższa obecnie nową podaż rynkową. W...
Nieruchomości | 8/2017
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie problematyki związanej z powstaniem obowiązku podatkowego cedenta i cesjonariusza (będącymi osobami fizycznymi) w związku z zawartą przez nich umową cesji partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego będącego w zasobach Towarzystwa Budownictwa...
Nieruchomości | 8/2017
Ustalenie odpowiedzialności za konserwację i naprawy wynajmowanego lokalu mieszkalnego stanowi jeden z głównych źródeł nieporozumień pomiędzy wynajmującymi i najemcami. Określenie precyzyjnych i jednoznacznych zasad współpracy przy zawieraniu umowy pozwala uniknąć komplikacji na późniejszym etapie...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 8/2017
Liczba tekstów: 2748