Celem szkolenia jest zidentyfikowanie podstawowych zagadnień mogących być źródłem wątpliwości lub problemów w związku ze stosowaniem nowego Prawa wodnego, przedstawienie zmian dokonanych w nowym Prawie wodnym już po jego wejściu w życie, a także przybliżenie kształtującego się dorobku orzecznictwa...
Przepisy ustawy z 29.7.2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nie rozwiązywały wielu problemów praktycznych. 
Celem szkolenia jest zapoznanie jego uczestników z szeroko rozumianym otoczeniem prawnym windykacji i restrukturyzacji należności gmin z tytułu najmu lokali komunalnych. W szczególności poprawy efektywności czynności windykacyjnych, poprawności procesu udzielania ulg, sposobu postępowania w...
Nieruchomości | 12/2018
Miał być akt. Notariusz umówiony, wszystko pomiędzy stronami uzgodnione. Spotykamy się ostatni raz w mieszkaniu w trójkę: właściciel, klientka i ja. Oglądamy, spisujemy liczniki, wypełniamy protokół przekazania lokalu. Wszystko pięknie, sprawnie i zaraz jedziemy do notariusza formalnie dokończyć...
Nieruchomości | 12/2018
Przez kilka ostatnich lat trwała ożywiona dyskusja, niejednokrotnie kończąca się na salach sądowych, którą sprowadzić można do pytania – według jakiej stawki należy regulować podatek od gruntów leśnych i rolnych zajętych przez urządzenia przesyłowe? Ponieważ w grę wchodziły duże pieniądze żadna ze...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny

Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 12/2018
Liczba tekstów: 2923