Szkolenie jest adresowane przede wszystkim do inwestorów z rynku nieruchomości (deweloperzy), przedstawicieli osób z nieruchomościowych funduszy inwestycyjnych, zarządców nieruchomościami...
Nieruchomości | 1/2016
Zgodnie z art. 156 ust. 1 ustawy z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 782 ze zm., dalej GospNierU), rzeczoznawca sporządza na piśmie opinię o wartości nieruchomości. Przepisy wykonawcze do ustawy, wydane rozporządzeniem Rady Ministrów z 21.8.2004 r. w...
Nieruchomości | 1/2016
Z początkiem 2016 r. zaczną obowiązywać nowe regulacje w podatku od nieruchomości oraz podatku od czynności cywilnoprawnych. Zmiany nie mają charakteru rewolucyjnego, jednakże mogą zwiększyć poziom obciążeń fiskalnych w prowadzonej działalności gospodarczej. Nowelizacja ustaw podatkowych może mieć...
Nieruchomości | 1/2016
W niniejszej publikacji omówiono wybrane zakazy i utrudnienia w budowie obiektów budowlanych, które mogą zostać wprowadzone na wyznaczonych obszarach przez właściwe jednostki samorządowe na podstawie przepisów:...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 1/2016
Liczba tekstów: 2541
Kalendarz wydarzeń