Szkolenie skierowane jest głównie do pracowników administracji państwowej (urzędy gmin, urzędy dzielnic, starostwa powiatowe), których ustawowym obowiązkiem jest wydawanie decyzji administracyjnych m.in. o ustalaniu wysokości opłat planistycznych, opłat adiacenckich, czy opłat z tytułu użytkowania...
Nieruchomości | 3/2015
W modelowej sytuacji właściciele lokali tworzący określoną wspólnotę mieszkaniową podejmują decyzje dotyczące istotnych interesów zarówno jej samej, jak i poszczególnych właścicieli, większością głosów liczoną według wielkości udziałów. Powyższa konstrukcja umożliwia zatem bądź to przyjęcie...
Nieruchomości | 3/2015
Czy każda grupa producencka korzysta ze zwolnienia od podatku od nieruchomości na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 13 ustawa z 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm., dalej: PLokU). Zagadnienie to było przedmiotem rozważań NSA w wyroku z...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 3/2015
Liczba tekstów: 2431
Kalendarz wydarzeń