Nieruchomości | 9/2014
Nieruchomości to najcenniejszy materialny zasób, jakim dysponujemy jako społeczeństwo, są także najważniejszym składnikiem majątku narodowego. Gospodarowanie tym zasobem jest więc takim obszarem działalności, który śmiało możemy uznać za jeden z kluczowych dla gospodarki i przyszłości Polski....
Nieruchomości | 9/2014
Home staging to przygotowanie nieruchomości w taki sposób, żeby zainteresować nią klienta – nabywcę lub najemcę. Usługi profesjonalnego przygotowania lokalu lub budynku składają się z wielu elementów, które generują koszty i przychody po stronie usługodawcy....
Nieruchomości | 9/2014
W dniu 10.8.2014 r. weszły w życie przepisy deregulujące zawód urbanisty. Zgodnie z art. 29 oraz art. 30 ustawy z 9.5.2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz.U. z 2014 r. poz. 768, dalej DeregZawU) zniesiono samorząd zawodowy urbanistów oraz wprowadzono...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 9/2014
Liczba tekstów: 3709
Kalendarz wydarzeń