Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy zakresu skutków podatkowych inwestowania w nieruchomości oraz wskazanie najbardziej optymalnych dróg postępowania w tym zakresie. Podczas seminarium przedstawione zostaną m.in. obszary zagrożeń oraz ryzyk podatkowych towarzyszących inwestowaniu w nieruchomości...
Nieruchomości | 9/2015
W dniu 20.3.2015 r. uchwalona została ustawa o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw. Głównym celem nowelizacji była zmiana zasad dziedziczenia poprzez wprowadzenie jako podstawowej zasady dziedziczenia z tzw. dobrodziejstwem inwentarza, tj. do wysokości wartości aktywów...
Nieruchomości | 9/2015
Wynajmowanie wspólnej nieruchomości jest sytuacją tak częstą, że można uznać ją za typową, a przez to niezbyt interesującą. Sprawa, z którą się zetknęłam zawodowo, była jednak inna, ponieważ dziesięcioro współwłaścicieli było ze sobą tak skłóconych, że część z nich sabotowała działania pozostałych,...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 9/2015
Liczba tekstów: 2493
Kalendarz wydarzeń