Nieruchomości | 10/2017
Firma CBRE opracowało nową edycję raportu „Rynek Nieruchomości Komercyjnych w Polsce”, która opisuje aktualną kondycję oraz prognozy ekspertów dotyczące kluczowych sektorów nieruchomości komercyjnych: biurowego w Warszawie i miastach regionalnych, przemysłowo-logistycznego, handlowego oraz...
Nieruchomości | 10/2017
Przepisy dotyczące zwolnień z podatku od towarów i usług w zakresie dostawy budynków, budowli (lub ich części) wywołują wiele wątpliwości i kontrowersji. Jedną z nich wydaje się obowiązek składania sformalizowanego oświadczenia przez obie strony transakcji celem rezygnacji ze zwolnienia z podatku...
Nieruchomości | 10/2017
Pretekstem do napisania niniejszego artykułu jest podejmowana przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych próba uzgodnienia z Ministrem Infrastruktury i Budownictwa standardu zawodowego rzeczoznawców majątkowych – „Wycena nieruchomości drogowych”1. Na szerokim obszarze wyceny...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 10/2017
Liczba tekstów: 2769