Nieruchomości | 2/2015
Po ponad sześciu latach od daty1 wprowadzenia do polskiego porządku prawnego instytucji służebności przesyłu, Rada Krajowa Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych podjęła uchwałę o włączeniu do Powszechnych Krajowych Zasad Wyceny specjalistycznego standardu – „Określenie wartości...
Nieruchomości | 2/2015
Czynności wykonywane przez podatników VAT (czynnych i zwolnionych) dokonywane na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej powinny być ewidencjonowane w kasie rejestrującej. Rynek nieruchomości od wielu lat korzysta ze zwolnień od obowiązku instalowania kas fiskalnych. Nowe...
Nieruchomości | 2/2015
Ustawą z 8.3.2013 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2013 r., poz. 503) wprowadzono obowiązek uzyskania zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na odrolnienie gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I–III niezależnie od powierzchni gruntów. Do momentu wejścia w...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 2/2015
Liczba tekstów: 2417
Kalendarz wydarzeń