Szkolenie skierowane jest głównie do pracowników administracji państwowej (urzędy gmin, urzędy dzielnic, starostwa powiatowe), których ustawowym obowiązkiem jest wydawanie decyzji administracyjnych m.in. o ustalaniu wysokości opłat planistycznych, opłat adiacenckich, czy opłat z tytułu użytkowania...
Nieruchomości | 4/2015
„Zasięg zacieniania” mieszkań przez projektowany bardzo wysoki budynek może być znaczny i obejmować mieszkania nawet na sąsiednich ulicach, a zadaniem inwestora jest ocena opłacalności inwestycji z uwzględnieniem przewidywanych wynagrodzeń za naruszenie prawa własności w zakresie zacieniania....
Nieruchomości | 4/2015
Nawiązując do artykułu pt. „Koszty uzyskania przychodu z tytułu zbycia nieruchomości, a spłata hipoteki”, zamieszczonego w „Nieruchomościach C.H. Beck” Nr 1/2015, pragnę przekazać parę uwag dotyczących tego zagadnienia. Autor artykułu analizował przepisy prawne poprzez pryzmat wyroku Wojewódzkiego...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 4/2015
Liczba tekstów: 2439
Kalendarz wydarzeń