Zażalenie na postanowienie o nadaniu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności

Do zażalenia na postanowienie o nadaniu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika, wydane przed wejściem w życie ustawy z 28.7.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych ( Dz.U. 167, poz. 1398), mają zastosowanie przepisy tej ustawy (art. 149 ust.1).

Do zażalenia na postanowienie o nadaniu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika, wydane przed wejściem w życie ustawy z 28.7.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych ( Dz.U. 167, poz. 1398), mają zastosowanie przepisy tej ustawy (art. 149 ust.1).

Uchwała SN z 25.10.2006 r., III CZP 74/06