Funkcjonariusz ABW - postępowanie dyscyplinarne - obrońca

Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 29.5.2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wyróżnień i przeprowadzania postępowań dyscyplinarnych wobec funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wyróżnień i przeprowadzania postępowań dyscyplinarnych wobec funkcjonariuszy Agencji Wywiadu.

24 czerwca 2009

Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 29.5.2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wyróżnień i przeprowadzania postępowań dyscyplinarnych wobec funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wyróżnień i przeprowadzania postępowań dyscyplinarnych wobec funkcjonariuszy Agencji Wywiadu.

Rozporządzenia wprowadzają możliwość reprezentowania obwinionego w postępowaniu dyscyplinarnym przez adwokata. Dotyczy to postępowań wobec funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu.

Dz.U. Nr 87 poz. 722 i poz. 723