Monitor Prawniczy / Artykuły / Zagadnienia prawne w praktyce SN

Skutki ustanowienia kuratora dla osoby niepełnosprawnej

Beata Janiszewska

I. Problematyka spraw rozpoznawanych przez sądy opiekuńcze rzadko staje się przedmiotem wypowiedzi Sądu Najwyższego. Niekorzystne ukształtowanie dostępności skargi kasacyjnej powoduje, że SN...

O zastrzeganiu umownego prawa odstąpienia

Beata Janiszewska

I. Zagadnienie skutków zastrzeżenia umownego prawa odstąpienia (art. 395 KC) w umowach zobowiązująco-rozporządzających1 prowadzących do przeniesienia prawa własności lub użytkowania wieczystego gruntu...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 12/2017
Liczba tekstów: 4211