Monitor Prawniczy / Artykuły / Zagadnienia prawne w praktyce SN

Retroaktywna zmiana statutu spółki akcyjnej

Bogusław Lackoroński

I. Problematyka retroaktywnej zmiany statutu spółki akcyj­nej została odnotowana nie tylko w doktrynie1, lecz również była przedmiotem rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego2. Dopuszczalność retroaktywnej...