Monitor Prawniczy / Artykuły / Zagadnienia prawne w praktyce SN

Uwagi o przebiegu sprawy Delfi AS przeciwko Republice Estonii

Beata Janiszewska

I. Skarżąca spółka prowadzi jeden z największych w Estonii portali informacyjnych, umożliwiający zamieszczanie, także anonimowo, komentarzy pod publikowanymi artykułami. W okresie istotnym z punktu...

O odpowiedzialności portalu informacyjnego – cz. II

Teresa Grzeszak, Beata Janiszewska

I. Podjęte w niniejszym opracowaniu wątki będą koncentrowały się wokół przedmiotu sprawy I CSK 598/151, w której 30.9.2016 r. zapadł wyrok Sądu Najwyższego przedstawiony w pierwszej części niniejszego...

Bieg przedawnienia a retrospektywność prawa

Mateusz Grochowski

I. Instytucja przedawnienia, ze swojej istoty szczególnie wrażliwa aksjologicznie1, jest w konsekwencji czuła na wszelkie ingerencje ustawodawcy. Dotyczy to także sposobu ukształtowania dotyczących go...

O odpowiedzialności portalu informacyjnego – cz. I

Teresa Grzeszak, Beata Janiszewska

I. Przedmiotem niniejszego artykułu jest problematyka odpowiedzialności internetowego portalu informacyjnego za obraźliwe, naruszające cześć komentarze umieszczane na forach dyskusyjnych przez...

O zagadnieniach dowodowych w praktyce orzeczniczej

Beata Janiszewska

I. Zasadniczym przedmiotem analizy będą wskazane w tytule opracowania zagadnienia dowodowe. Kilka wstępnych uwag zostanie jednak poświęconych niektórym aspektom działania klauzul generalnych2. Obie te...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 23/2017
Liczba tekstów: 4281