Monitor Prawniczy / Artykuły / Zagadnienia prawne w praktyce SN

Bieg przedawnienia a retrospektywność prawa

Mateusz Grochowski

I. Instytucja przedawnienia, ze swojej istoty szczególnie wrażliwa aksjologicznie1, jest w konsekwencji czuła na wszelkie ingerencje ustawodawcy. Dotyczy to także sposobu ukształtowania dotyczących go...

O odpowiedzialności portalu informacyjnego – cz. I

Teresa Grzeszak, Beata Janiszewska

I. Przedmiotem niniejszego artykułu jest problematyka odpowiedzialności internetowego portalu informacyjnego za obraźliwe, naruszające cześć komentarze umieszczane na forach dyskusyjnych przez...

O zagadnieniach dowodowych w praktyce orzeczniczej

Beata Janiszewska

I. Zasadniczym przedmiotem analizy będą wskazane w tytule opracowania zagadnienia dowodowe. Kilka wstępnych uwag zostanie jednak poświęconych niektórym aspektom działania klauzul generalnych2. Obie te...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 19/2017
Liczba tekstów: 4259