Monitor Prawniczy / Artykuły / Zagadnienia prawne w praktyce SN

O zadośćuczynieniu za naruszenie praw pacjenta

Beata Janiszewska

I. W tzw. sprawach medycznych coraz częściej zgłaszane są żądania zapłaty zadośćuczynienia za naruszenie praw pacjenta (art. 4 ust. 1 ustawy z 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta...

Skutki ustanowienia kuratora dla osoby niepełnosprawnej

Beata Janiszewska

I. Problematyka spraw rozpoznawanych przez sądy opiekuńcze rzadko staje się przedmiotem wypowiedzi Sądu Najwyższego. Niekorzystne ukształtowanie dostępności skargi kasacyjnej powoduje, że SN...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 16/2017
Liczba tekstów: 4237