NAJPOPULARNIEJSZE

Zwrot kosztów postępowania klauzulowego

Paweł Bieżuński

Postępowaniem klauzulowym określa się postępowanie o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu, czyli postępowanie, w którym powstaje tytuł wykonawczy, stanowiący podstawę egzekucji...

Złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego

Andrzej Zieliński

O tym kiedy dłużnik może złożyć przedmiot świadczenia do depozytu sądowego decydują przepisy prawa materialnego (art. 463, 465 § 3, 467 KC) oraz przepisy ustaw szczegółowo wymienionych w poniższym...