NAJNOWSZE

Bezpieczeństwo imprez masowych – zakaz klubowy

Bezpieczeństwo imprez masowych – zakaz klubowy

Jakub Majewski

Trybunał Konstytucyjny orzeka: Art. 14 ust. 1, 1a i 5 ustawy z 20.3.2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1160 oraz z 2018 r. poz. 138 i 3101) jest zgodny z art. 87 ust. 1...

Określenie sumy w zastrzeżeniu kary umownej

Bogusław Lackoroński

I. Zgodnie z art. 483 § 1 KC można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara...

Wyrok w procesie częściowym a prawomocność materialna

Marcin Dziurda

I. Zakres prawomocności materialnej wyroku w procesie częściowym1 od dawna budzi wątpliwości w judykaturze, a także w doktrynie. Dotyczą one jej pozytywnego aspektu, czyli mocy wiążącej prawomocnego...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 23/2018
Liczba tekstów: 4427