NAJNOWSZE

Znaczenie wpisu w księdze wieczystej

Maria Świątko

W niniejszym artykule została podjęta próba oceny funkcjonowania znaczenia wpisu w księdze wieczystej na tle zasady wpisu deklaratoryjnego przyjętej przez polskiego ustawodawcę, w zestawieniu z...