Monitor Prawniczy / Artykuły / Orzecznictwo

Naruszenie dóbr osobistych w Internecie

Jeżeli na skutek wprowadzenia do portalu internetowego określonej treści (wpisu, obrazu lub dźwięku) doszło do naruszenia dóbr osobistych, osoba dotknięta tym naruszeniem może żądać od osoby, której...

Ochrona praw autorskich – zapłata wynagrodzenia

Sprawa o zapłatę wynagrodzenia za stworzenie utworu i za przeniesienie autorskich praw majątkowych do niego jest sprawą o ochronę praw autorskich w rozumieniu art. 17 pkt 2 KPC. Postanowienie SN z...

Zgromadzenie wspólników – pełnomocnik

Sprawa o zapłatę wynagrodzenia za stworzenie utworu i za przeniesienie autorskich praw majątkowych do niego jest sprawą o ochronę praw autorskich w rozumieniu art. 17 pkt 2 KPC. Postanowienie SN z...

Umowa poręczenia za długi zakładu opieki zdrowotnej

Umowa poręczenia za długi zakładu opieki zdrowotnej może być uznana za czynność prawną mającą na celu zmianę wierzyciela w rozumieniu art. 54 ust. 5 ustawy z 15.4.2011 r. o działalności leczniczej (t....

Opłaty egzekucyjne – odpowiedzialność komornika

Bieg terminu przedawnienia roszczenia o odszkodowanie za szkodę poniesioną wskutek bezprawnego pobrania opłat egzekucyjnych rozpoczyna się od dnia uprawomocnienia się postanowienia komornika o...

Opłaty egzekucyjne – odpowiedzialność komornika

Bieg terminu przedawnienia roszczenia o odszkodowanie za szkodę poniesioną wskutek bezprawnego pobrania opłat egzekucyjnych rozpoczyna się od dnia uprawomocnienia się postanowienia komornika o...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 23/2018
Liczba tekstów: 4427