Monitor Prawniczy / Artykuły / Opinie

Wybór członków organów spółek z udziałem państwa

Jarosław Szewczyk

Od 1.1.2017 r.1 w polskim systemie prawnym obowiązuje ustawa z 16.12.2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym2. Podstawowym celem jej uchwalenia było podniesienie jakości wykonywania przez...

Najem instytucjonalny lokali mieszkalnych

Julita Zawadzka

Najem instytucjonalny jest w polskim systemie prawnym nowym rodzajem najmu, który został wprowadzony z dniem 11.9.2017 r. na mocy art. 119 pkt 4 ustawy z 20.7.2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości1...

Marki parasolowe

Marki parasolowe

Ewa Jakimczuk

Marki parasolowe – nazwa powszechnie używana w marketingu, do oznaczenia produktów jednego gestora w ramach określonej grupy produktowej. Do niedawna, termin ten nie był w prawie zdefiniowany, a...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 21/2017
Liczba tekstów: 4270