Monitor Prawniczy / Artykuły / Opinie

Pojęcie i istota deliktu administracyjnego

Pojęcie i istota deliktu administracyjnego

Robert Zawłocki

Tytułowe zagadnienie wciąż nie jest przedmiotem pogłębionych badań naukowych1. Doktryna prawa administracyjnego zasadniczo przyjmuje dwa przeciwstawne, i jak się wydaje – niesłuszne – założenia, że...

Możliwość odwołania darowizny po śmierci obdarowanego

Mateusz Królikowski

Niniejszy artykuł poświęcony został omówieniu problemu możliwości odwołania darowizny przez darczyńcę po śmierci obdarowanego na podstawie przepisów polskiego Kodeksu cywilnego. Problem ten, pomimo...

Zaliczka na poczet wypłat z zysku w spółce jawnej

Jacek A. Magiera

Problematyka świadczeń uzyskiwanych przez wspólników spółek osobowych, w trakcie prowadzonej działalności, pomimo upływu ponad 16 lat od wejścia w życie Kodeksu spółek handlowych1 nie doczekała się...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 1/2018
Liczba tekstów: 4295