Monitor Prawniczy / Artykuły / Glosy

Spłata umorzeniowa z agio

Michał Gendek

Artykuł 199 § 6 i 7 KSH nie wskazują enumeratywnie dwóch wyłącznych źródeł finansowania wynagrodzenia za umorzone udziały. Czysty zysk oraz kwota nominalna obniżonego kapitału zakładowego nie są zatem...