Monitor Prawniczy / Artykuły / Glosy

Bezpieczeństwo imprez masowych – zakaz klubowy

Bezpieczeństwo imprez masowych – zakaz klubowy

Jakub Majewski

Trybunał Konstytucyjny orzeka: Art. 14 ust. 1, 1a i 5 ustawy z 20.3.2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1160 oraz z 2018 r. poz. 138 i 3101) jest zgodny z art. 87 ust. 1...

Przedawnienie roszczeń z umowy użyczenia

Dariusz Michta

Przewidziany w art. 713 KC nakaz odpowiedniego stosowania przepisów o prowadzeniu cudzych spraw bez zlecenia do rozliczenia wydatków lub nakładów komodatariusza, poczynionych na rzecz użyczoną, nie...

Spłata umorzeniowa z agio

Michał Gendek

Artykuł 199 § 6 i 7 KSH nie wskazują enumeratywnie dwóch wyłącznych źródeł finansowania wynagrodzenia za umorzone udziały. Czysty zysk oraz kwota nominalna obniżonego kapitału zakładowego nie są zatem...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 23/2018
Liczba tekstów: 4427