Monitor Prawniczy / Artykuły / Glosy

Prawo do „bycia zapomnianym”

Maciej Wróbel

Początkowo zgodne z prawem przetwarzanie prawidłowych danych osobowych może wraz z upływem czasu stać się niezgodne z dyrektywą 95/46, jeśli dane te nie są już potrzebne do realizacji celów, ze...

Abuzywność klauzuli indeksacyjnej umowy kredytu bankowego

Marcin Szymański

Pominięcie uznanej za abuzywną klauzuli umownej określającej kurs wymiany waluty dla potrzeb indeksacji kwoty kredytu uniemożliwia prawidłowe wykonanie umowy, albowiem w chwili jej zawarcia i...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 6/2017
Liczba tekstów: 4173