Monitor Prawniczy / Artykuły / Glosy

Egzekucja tytułu wykonawczego

Michał Krakowiak

Wierzyciel, który w postępowaniu sądowym otrzymał upoważnienie do wykonania czynności na koszt dłużnika (art. 480 § 1 KC), może – na podstawie art. 1049 § 1 zd. 2 KPC – żądać przyznania mu przez sąd...