Monitor Prawniczy / Artykuły / Forum

Konstytucja i poezja

Konstytucja i poezja

Ewa Łętowska

„Niczego o nas nie ma w Konstytucji” – Marcin Świetlicki w wierszu „Pod wulkanem” – gniewną frazą ogłasza gorycz obywatelskiego odrzucenia. Ale Konstytucja czasem więcej znaczy, niż mówi. I...

Compliance: back to the roots!

Patryk Fischer, Agata Adamowicz

W ostatnim czasie obserwować można dynamiczny rozwój compliance. Przedsiębiorstwa dostrzegają korzyści płynące z implementacji systemów zarządzania compliance (Compliance Management Systems, w skrócie...

Polska i Niemcy – zjednoczone w compliance

Agata Adamowicz, Agnieszka Poteralska

„Polska i Niemcy – zjednoczone w compliance“ – takie hasło towarzyszyło jubileuszowej, piątej edycji Polsko-Niemieckiego Forum Prawa i Gospodarki, które odbyło się 5.11.2014 r. w budynku Giełdy...

Kilka uwag o reformie procesu karnego

Dobrosława Szumiło-Kulczycka

Ostatnio wiele publikacji poświęca się problemom, jakie mogą pojawić się po wejściu w życie uchwalonej we wrześniu 2013 r. obszernej nowelizacji KPK1. Obawy zgłaszane przez komentatorów mają...

Nieznośna asymetria systemu

Łukasz P. Supera

W niniejszym artykule analizie poddano kwestię kryteriów mogących uzasadniać uznanie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia sądu. Jak wskazuje się w orzecznictwie, niezgodność orzeczenia z...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 23/2018
Liczba tekstów: 4427