Monitor Prawniczy / Artykuły

Zdolność do czynności prawnych spółki jawnej

Zdolność do czynności prawnych spółki jawnej

Magdalena Wilejczyk

W artykule analizie poddane zostały dwie możliwe koncepcje odnoszące się do reprezentacji spółki jawnej. W myśl pierwszej z nich, spółkę reprezentują wspólnicy jako jej przedstawiciele ustawowi, w...

Bankowość elektroniczna jako trwały nośnik informacji

Bankowość elektroniczna jako trwały nośnik informacji

Jacek Gołaczyński

Bankowość elektroniczna to platforma umożliwiająca użytkownikowi – klientowi banku korzystanie z usług oferowanych przez bank. System ten stanowi ponadto jeden z rodzajów trwałych nośników informacji,...

Prokura łączna po nowelizacji

Prokura łączna po nowelizacji

Jarosław Grykiel

W dniu 1.1.2017 r. weszła w życie ustawa z 16.12.2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców1. Nowelizacja wprowadziła zmiany w 18 ustawach w tym, m.in., w...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 4/2017
Liczba tekstów: 4160