Zgromadzenie wspólników – pełnomocnik

Wyrok SN z 20.3.2015 r., II CSK 384/14

A A A
alt text
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 20/2018
Liczba tekstów: 4408