Wykorzystanie prokury do reprezentacji spółki komandytowej, której komplementariuszem jest osoba prawna nieposiadająca zarządu

- glosa

A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 3/2018
Liczba tekstów: 4310