Wybrane zagadnienia postępowania dyscyplinarnego wobec biegłych rewidentów po wejściu w życie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

A A A