Uprawnienie do złożenia skargi do sądu administracyjnego na orzeczenie o klubowym zakazie stadionowym w świetle kompetencji sądów administracyjnych do kontroli działalności organów administracji publicznej

A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 13/2018
Liczba tekstów: 4367