Umorzenie postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela a zasądzenie na rzecz dłużnika kosztów obrony przed egzekucją

- glosa

A A A
alt text
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 17/2018
Liczba tekstów: 4390