Stwierdzenie przewlekłości postępowania a merytoryczna ocena prawidłowości czynności procesowych i zachowania strony reprezentowanej przez pełnomocnika

- glosa

A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 8/2018
Liczba tekstów: 4338