Stosowanie tzw. metody kosztorysowej przy ustalaniu wysokości odszkodowania z ubezpieczenia OC za szkodę na mieniu

A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 16/2018
Liczba tekstów: 4385