Skutki wniesienia do spółki z o.o. wkładu należącego do majątku wspólnego wspólnika i jego małżonka

- glosa

A A A
alt text
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 20/2018
Liczba tekstów: 4408