„Samodzielność” roszczenia leasingobiorcy o wydanie korzyści (art. 70915 KC)

A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 13/2018
Liczba tekstów: 4367