Prawne granice przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego bez zgody podmiotu danych – perspektywa prawa polskiego i niemieckiego w świetle Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 19/2017
Liczba tekstów: 4259