Odstąpienie przez syndyka od umowy dotyczącej rzeczy (lub prawa) będącej przedmiotem ubytku z masy upadłości w wyniku bezskutecznej czynności prawnej

A A A
alt text
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 17/2018
Liczba tekstów: 4390