Odpowiedzialność organizatora turystyki za szkodę niemajątkową klienta w postaci tzw. zmarnowanego urlopu

- glosa

A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 9/2018
Liczba tekstów: 4350