Nowe rozumienie właściwości przemiennej w sprawach o roszczenia z deliktów (art. 35 KPC)

A A A