Niezachowanie przez poszkodowanego należytej staranności a jego przyczynienie się do powstania szkody

A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 23/2018
Liczba tekstów: 4427