Konstytutywność wpisu zmiany umowy spółki w odniesieniu do jej reprezentacji

- glosa

A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 11/2018
Liczba tekstów: 4356