Konstytutywność wpisu zmiany umowy spółki w odniesieniu do jej reprezentacji

- glosa

A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 19/2017
Liczba tekstów: 4259