Indywidualizacja osoby trzeciej jako przesłanka egzoneracyjna odpowiedzialności z art. 435 KC

A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 23/2018
Liczba tekstów: 4427