Dopuszczalność roszczenia planistycznego w razie zbycia części nieruchomości

A A A
alt text
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 19/2018
Liczba tekstów: 4403