Dopuszczalność roszczenia planistycznego w razie zbycia części nieruchomości

A A A