Charakter prawny zgody konsumenta na spełnienie świadczenia w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy

A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 13/2018
Liczba tekstów: 4367