Charakter prawny typowej umowy o kredyt denominowany do waluty innej niż waluta polska (cz. II)

A A A
alt text
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 17/2018
Liczba tekstów: 4390