Charakter prawny typowej umowy o kredyt denominowany do waluty innej niż waluta polska (cz. II)

A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 23/2018
Liczba tekstów: 4427