Charakter prawny typowej umowy o kredyt denominowany do waluty innej niż waluta polska (cz. I)

- glosa

A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 21/2018
Liczba tekstów: 4414