Art. 61a KPA jako podstawa odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego

A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 17/2017
Liczba tekstów: 4244