Monitor Prawniczy / Aktualności / Z sal sądowych

Opodatkowanie premii dla pracowników–twórców

Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że pracodawca może w odniesieniu do wypłacanych premii pracownikom–twórcom obliczać i pobierać zaliczki na podatek dochodowy z uwzględnieniem kosztów uzyskania...

Skuteczność doręczenia zastępczego

Doręczenie w sposób przewidziany w art. 139 § 1 KPC może być uznane za dokonane wtedy, gdy przesyłka sądowa została wysłana pod aktualnym adresem oraz imieniem i nazwiskiem odbiorcy – uznał Sąd...

Koszty egzekucji

Komornik sądowy, sporządzając plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji ze świadczeń emerytalno–rentowych, uwzględnia poniesione przez wierzyciela koszty celowej egzekucji. Ostateczną wysokość...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 6/2017
Liczba tekstów: 4173