Monitor Prawniczy / Aktualności / Z sal sądowych

Wymogi interpretacji

Fakt, że w interpretacji organ podatkowy nie odniesie się do orzecznictwa sądów, nie oznacza automatycznie, iż interpretacja jest wadliwa – uznał Naczelny Sąd Administracyjny.

Przychody ze sprzedaży w Internecie

Aktywność dowodowa podatnika, w zakresie dokumentowania podejmowanych przez niego działań gospodarczych, jest szczególnie istotna wówczas, gdy dowody te mają potwierdzić korzystne dla niego...

Kaskadowe oddawanie dróg

Sejmik województwa może, w drodze uchwały, pozbawić kategorii drogi wojewódzkiej odcinek drogi o proporcjonalnej długości do odcinka drogi krajowej. Ten odcinek drogi wojewódzkiej zostaje zaliczony do...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 19/2017
Liczba tekstów: 4259