Monitor Prawniczy / Aktualności / Z sal sądowych

Omyłka w numerze działki w decyzji

Zgodnie z art. 113 § 1 KPA organ administracji publicznej może z urzędu lub na żądanie strony prostować w drodze postanowienia błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanych przez...

Wygaszenie trwałego zarządu

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że zrealizowanie celu, dla którego powstał trwały zarząd może prowadzić do stwierdzenia zbędności nieruchomości – w rozumieniu art. 47 ust. 1 ustawy z 21.8.1997 r....

Opłata komornicza w razie upadłości dłużnika

Postanowienie o przekazaniu sumy uzyskanej z egzekucji do masy upadłości nie podlega zaskarżeniu. Przepis art. 146 ust. 2 ustawy z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe, nie przewiduje potrącenia z...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 3/2018
Liczba tekstów: 4310