Monitor Prawniczy / Aktualności / Europejskie

Nieuczciwe praktyki handlowe

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że pkt 14 załącznika I do dyrektywy 2005/29 należy interpretować w ten sposób, że ten przepis pozwala uznać praktykę handlową za „system promocyjny typu »piramida«” nawet w przypadku,...

Pomoc finansowa na kontynuację nauki

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że wykładni art. 45 TFUE i art. 7 ust. 2 rozporządzenia Nr 492/2011 należy dokonywać w ten sposób, że przez pojęcie „dziecko pracownika przygranicznego”, które może pośrednio...

Przesłanka podwójnej karalności

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że przepisy art. 7 ust. 3 i art. 9 ust. 1 lit. d) decyzji ramowej 2008/909 należy interpretować w ten sposób, iż w sytuacji, takiej jak rozpatrywana w postępowaniu głównym, przesłankę...

Zamówienie typu in house

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że w ramach stosowania orzecznictwa TS dotyczącego bezpośredniego udzielania zamówień publicznych zwanych in house, w celu ustalenia, czy podmiot, któremu udzielono zamówienia,...

Pomoc finansowa dla studentów

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że art. 7 ust. 2 rozporządzenia Nr 492/2011 należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie ustawodawstwu państwa członkowskiego, takiemu jak rozpatrywane w postępowaniu...

Zwalczanie opóźnień w płatnościach

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że przepisy dyrektywy 2000/35 należy interpretować w ten sposób, że nie sprzeciwiają się one przepisom krajowym, takim jak art. 376 OZ, który przewiduje, że należne, lecz niezapłacone...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 4/2017
Liczba tekstów: 4160