Monitor Prawniczy / Aktualności / Europejskie

Zasada wzajemnego uznawania orzeczeń

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że wykładni art. 28 ust. 2 zd. 1 decyzji ramowej 2008/909 należy dokonywać w ten sposób, że dotyczy on jedynie wyroków, które stały się prawomocne przed datą wskazaną przez zainteresowane...

Nieuczciwe warunki umowy kredytu

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że dyrektywę 93/13 należy interpretować w ten sposób, iż stoi ona na przeszkodzie dokonywanej w orzecznictwie wykładni przepisu prawa krajowego, takiego jak art. 693 ust. 2 LEC,...

Usługi płatnicze

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że art. 41 ust. 1 i art. 44 ust. 1 w zw. z art. 4 pkt 25 dyrektywy 2007/64 należy interpretować w ten sposób, że zmiany w informacjach i warunkach, o których mowa w art. 42 tej dyrektywy,...

Prawo do informacji

Ewa Skibińska (oprac.)

 TS orzekł, że art. 8 ust. 1 dyrektywy 2004/48 należy interpretować w ten sposób, że stosuje się on do sytuacji – takiej jak rozpatrywana w sprawie głównej – w której po prawomocnym zakończeniu...

Europejski nakaz aresztowania

Ewa Skibińska (oprac.)

 TS orzekł, że art. 23 ust. 3 decyzji ramowej należy interpretować w ten sposób, że w sytuacji, takiej jak rozpatrywana w postępowaniu głównym, wykonujący nakaz organ sądowy i wydający nakaz organ...

Nieuczciwe praktyki handlowe

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że pkt 14 załącznika I do dyrektywy 2005/29 należy interpretować w ten sposób, że ten przepis pozwala uznać praktykę handlową za „system promocyjny typu »piramida«” nawet w przypadku,...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 6/2017
Liczba tekstów: 4173