Monitor Prawniczy / Aktualności / Europejskie

Uwzględnienie wcześniejszego wyroku w postępowaniu karnym

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że art. 3 ust. 3 decyzji ramowej 2008/675 należy interpretować w ten sposób, iż stoi on na przeszkodzie przepisom krajowym przewidującym, że sąd krajowy, do którego skierowano wniosek...

Uznawanie kwalifikacji zawodowych

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że wykładni art. 49 TFUE, art. 4 ust. 1 oraz art. 13 ust. 1 ak. 1 dyrektywy 2005/36 należy dokonywać w ten sposób, że nie stoją one na przeszkodzie uregulowaniu państwa...

Ryzyko kursowe w całości obciążające konsumenta

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że art. 3 ust. 1 dyrektywy 93/13 należy interpretować w ten sposób, że oceny nieuczciwego charakteru warunku umownego należy dokonywać w odniesieniu do momentu zawarcia danej umowy, z...

Udzielenie ochrony międzynarodowej

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że wykładni art. 28 ust. 3 rozporządzenia Dublin III należy dokonywać w ten sposób, iż sześciotygodniowy termin liczony od chwili ustania – na mocy tego przepisu – skutku...

Pomoc państwa

Ewa Skibińska (oprac.)

 TS orzekł, że art. 107 ust. 1 TFUE należy interpretować w ten sposób, iż środek krajowy, taki jak środek będący przedmiotem sporu w postępowaniu głównym, nakładający zarówno na prywatne, jak i na...

Zasady obliczania wysokości odszkodowania dla pasażerów

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że art. 7 ust. 1 rozporządzenia Nr 261/2004 należy interpretować w ten sposób, że pojęcie „odległość” obejmuje, w przypadku połączeń lotniczych zawierających loty łączone, wyłącznie...

Termin przedawnienia roszczeń konsumenta

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że przepisy art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 1 ak. 2 dyrektywy 1999/44 należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwiają się one uregulowaniu państwa członkowskiego, które dopuszcza, aby termin...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 21/2017
Liczba tekstów: 4270