Monitor Prawniczy / Aktualności / Europejskie

Zamówienia publiczne

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że unijne prawo, a w szczególności art. 1 ust. 1 i 3 dyrektywy 89/665 w zw. z art. 47 Karty, należy interpretować w ten sposób, że w przypadku powództwa o odszkodowanie to prawo nie...

Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że art. 1 ust. 4 drugiej dyrektywy należy interpretować w ten sposób, iż nie stoi on na przeszkodzie uregulowaniom krajowym, które przewidują, że instytucja wskazana w tym przepisie...

Weksel zabezpieczający kredyt konsumencki

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że art. 7 ust. 1 dyrektywy 93/13 należy interpretować w ten sposób, iż sprzeciwia się on przepisom krajowym, takim jak te będące przedmiotem postępowania głównego, pozwalającym na...

Nieuczciwe praktyki handlowe

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że rozporządzenie delegowane Nr 665/2013 w świetle art. 3 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2010/30 należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwia się ono temu, aby poza etykietą...

Miejsce, gdzie nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że art. 5 pkt 5 rozporządzenia Nr 44/2001 należy interpretować w ten sposób, że pojęcie „sprawy dotyczące sporów wynikających z działalności filii” obejmuje powództwo o odszkodowanie...

Prawo pobytu partnera obywatela Unii

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że art. 3 ust. 2 dyrektywy 2004/38 należy interpretować w ten sposób, iż obywatelom państw trzecich, o których mowa w tym przepisie, powinien przysługiwać, do celów zakwestionowania...

Europejski nakaz aresztowania

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że art. 3 pkt 2 i art. 4 pkt 3 decyzji ramowej 2002/584 należy interpretować w ten sposób, że decyzja prokuratora – taka jak postanowienie o zakończeniu postępowania wydane w sprawie...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 20/2018
Liczba tekstów: 4408