Monitor Prawniczy / Aktualności / Europejskie

Prawo do osobistej styczności z dzieckiem

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że pojęcie „prawo do osobistej styczności z dzieckiem”, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a) oraz w art. 2 pkt 7 i 10 rozporządzenia Nr 2201/2003, należy interpretować w ten sposób, że...

Zakres pojęcia „współmałżonek”

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że art. 21 ust. 1 TFUE należy interpretować w ten sposób, iż w okolicznościach takich jak w sprawie w postępowaniu głównym, obywatelowi państwa trzeciego, tej samej płci co obywatel...

Ochrona uzupełniająca

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że art. 2 lit. e) i art. 15 lit. b) dyrektywy 2004/83 w zw. z art. 4 Karty należy interpretować w ten sposób, że do statusu ochrony uzupełniającej kwalifikuje się obywatel państwa...

Pojęcie „lot łączony”

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że art. 3 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Nr 261/2004 należy interpretować w ten sposób, że to rozporządzenie ma zastosowanie do przewozu pasażerów dokonanego na podstawie jednej rezerwacji,...

Wzajemna pomoc przy odzyskiwaniu wierzytelności

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że art. 14 ust. 1 i 2 dyrektywy 2010/24 w zw. z art. 47 Karty, należy interpretować w ten sposób, że nie stoi on na przeszkodzie temu, aby organ państwa członkowskiego odmówił wykonania...

Świadczenie wyrównawcze

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że art. 17 dyrektywy 86/653 powinien być interpretowany w ten sposób, iż system świadczenia wyrównawczego oraz system odszkodowania, przewidziane, odpowiednio, w ust. 2 i 3 tego artykułu w...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 16/2018
Liczba tekstów: 4385