Monitor Prawniczy / Aktualności / Europejskie

Prawo do publicznego udostępniania utworów

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że art. 3 ust. 1 dyrektywy 2001/29 i art. 11 bis Konwencji berneńskiej należy interpretować w ten sposób, że nie stoją one na przeszkodzie ustawodawstwu krajowemu, takiemu jak rozpatrywane...

Ochrona danych osobowych członków zarządu

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że art. 6 ust. 1 lit. e), art. 12 lit. b) i art. 14 ak. 1 lit. a) dyrektywy 95/46 w zw. z art. 3 dyrektywy 68/151 należy interpretować w ten sposób, że w aktualnym stanie unijnego prawa do...

Dyskryminacja ze względu na religię

Ewa Skibińska (oprac.)

 TS orzekł, że wykładni art. 2 ust. 2 lit. a) dyrektywy 2000/78 należy dokonywać w ten sposób, że zakaz noszenia chusty islamskiej, wprowadzony w postanowieniu regulaminu pracy przedsiębiorstwa...

Publiczne udostępnianie

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że art. 8 ust. 3 dyrektywy 2006/115 należy interpretować w ten sposób, iż udostępnianie programów telewizyjnych i radiowych za pośrednictwem odbiorników telewizyjnych zainstalowanych w...

Prawo do bycia wysłuchanym

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że prawo do bycia wysłuchanym, jakie ma zastosowanie w ramach dyrektywy 2004/83, nie wymaga, co do zasady, aby – w przypadku gdy uregulowanie krajowe, takie jak rozpatrywane w sprawie w...

Zobowiązania alimentacyjne

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że państwa członkowskie są zobowiązane zapewnić pełną skuteczność prawa przewidzianego w art. 41 ust. 1 rozporządzenia Nr 4/2009, zmieniając stosownie do okoliczności przepisy...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 10/2017
Liczba tekstów: 4197