Monitor Prawniczy / Aktualności / Europejskie

Uprawnienia właściciela znaku towarowego

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że przepis art. 5 dyrektywy 89/104 należy interpretować w ten sposób, iż właściciel znaku towarowego zarejestrowanego w jednym lub większej liczbie państw członkowskich może sprzeciwić się...

Dyskryminacja ze względu na pochodzenie etniczne

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że art. 2 ust. 2 lit. b) dyrektywy 2000/43 należy interpretować w ten sposób, że sporna praktyka może zostać obiektywnie uzasadniona wolą zapewnienia bezpieczeństwa przesyłowej sieci...

Przewóz środków pieniężnych

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że art. 9 ust. 1 rozporządzenia Nr 1889/2005 powinien być interpretowany w ten sposób, że sprzeciwia się on uregulowaniu krajowemu, takiemu jak sporne uregulowanie w postępowaniu głównym,...

Dziedziczenie

Ewa Skibińska

W rozporządzeniu Nr 650/2012 w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie...

Tajemnica bankowa

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał stwierdził, że art. 8 ust. 1 lit. c) i art. 8 ust. 3 lit. e) dyrektywy 2004/48, interpretowane łącznie, wymagają poszanowania odmiennych praw. Z jednej strony, konieczne jest, aby było...

Jurysdykcja w sprawach zobowiązań alimentacyjnych

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał stwierdził, że żądanie dotyczące zobowiązań alimentacyjnych względem małoletnich dzieci jest związane z postępowaniem dotyczącym odpowiedzialności rodzicielskiej.

Nabycie znacznego pakietu akcji

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że przepis art. 15b ust. 1 dyrektywy 92/49 należy interpretować w ten sposób, że nie sprzeciwia się on, co do zasady, temu, aby właściwy organ krajowy ustanowił wobec potencjalnego...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 13/2017
Liczba tekstów: 4217