Monitor Prawniczy / Aktualności / Europejskie

Prawo uchodźcy do łączenia rodziny

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że art. 2 lit. f) w zw. z art. 10 ust. 3 lit. a) dyrektywy 2003/86 należy interpretować w ten sposób, że jako „osobę nieletnią [małoletnią]” w rozumieniu tego przepisu należy zakwalifikować...

Ekstradycja

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że w przypadku takim jak rozpatrywany w postępowaniu głównym, w którym obywatel Unii objęty wnioskiem o ekstradycję do Stanów Zjednoczonych w ramach porozumienia UE–USA został...

Usługi UberPop

Ewa Skibińska

TS orzekł, że art. 1 dyrektywy 98/34 i art. 2 ust. 2 lit. d) dyrektywy 2006/123 należy interpretować w ten sposób, iż przepis krajowy, który przewiduje sankcję karną za organizowanie systemu...

Ograniczenie zasady ne bis in idem

Ewa Skibińska (oprac.)

Zasada ne bis in idem została uznana zarówno w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, jak i europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (EKPC). W dniu 20.3.2018 r. TS...

Jurysdykcja wyłączna

Ewa Skibińska (oprac.)

 TS orzekł, że art. 22 pkt 2 rozporządzenia Nr 44/2001 należy interpretować w ten sposób, że powództwo, takie jak wytoczone w postępowaniu głównym, mające za przedmiot badanie godziwości ceny wykupu,...

Unijny znak towarowy

Ewa Skibińska (oprac.)

W marcu 2015 r. Cinkciarz.pl sp. z o.o. dokonała w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) zgłoszenia unijnego znaku towarowego na podstawie rozporządzenia Rady (WE) Nr...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 11/2018
Liczba tekstów: 4356