Monitor Prawniczy / Aktualności / Europejskie

Klauzula prorogacyjna zawarta w umowie dystrybucyjnej

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że art. 23 rozporządzenia Nr 44/2001 należy interpretować w ten sposób, że zastosowanie klauzuli prorogacyjnej w kontekście powództwa o odszkodowanie wniesionego przez dystrybutora...

Pojęcia „przedsiębiorcy” i „praktyk handlowych”

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że art. 2 lit. b) i d) dyrektywy 2005/29 oraz art. 2 pkt 2 dyrektywy 2011/83 należy interpretować w ten sposób, iż osoba fizyczna, która publikuje na stronie internetowej jednocześnie pewną...

Środki tymczasowe

Ewa Skibińska (oprac.)

W dniu 20.12.2017 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z 8.12.2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz.U. z 2018 r., poz. 5; dalej jako: SNU), która weszła w życie 3.4.2018 r. Na mocy art. 37...

Nieuczciwe warunki umowne

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, iż dyrektywę 93/13 należy interpretować w ten sposób, że nie sprzeciwia się ona orzecznictwu krajowemu, takiemu jak omawiane orzecznictwo SN, zgodnie z którym konsekwencją...

Ochrona konsumentów

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że art. 21 akapit pierwszy dyrektywy 2011/83 należy interpretować w ten sposób, iż sprzeciwia się on temu, aby w sytuacji gdy przedsiębiorca udostępnił wszystkim swoim klientom jeden lub...

Jurysdykcja szczególna w sprawach ze skargi pauliańskiej

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że w sytuacji takiej jak zaistniała w postępowaniu głównym skarga pauliańska – za pomocą której wierzyciel z tytułu wierzytelności wywodzonej z umowy dochodzi uznania za bezskuteczną w...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 23/2018
Liczba tekstów: 4427